Samenwerking

Exporteren, schaalvergroting, innoveren, kennisontwikkeling, pitchen…. Niemand kan het meer alleen. Dat weten zelfs grote bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Maar hoe organiseer je een samenwerking waarop je kunt vertrouwen? Wat je doel ook is, je krijgt te maken met zaken waarvoor je de kennis en kunde niet in huis hebt, ongeacht de omvang van je organisatie.

Daarom wil je, liefst op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met Nederlandse of buitenlandse partners.

Antwoord op vragen

Maar hoe kun je vervolgens de beoogde samenwerking snel en solide concretiseren? Hoe bescherm je het intellectuele eigendom? Hoe beperk je de financiële aansprakelijkheid? Hoe geef je organisatorisch en juridisch vorm aan de samenwerking? Welke rechtspersoon is de juiste en hoe waardeer je ieders inbreng? Stuk voor stuk vragen die snel, adequaat en zonder hoge kosten beantwoord moeten worden.

Nieuws

  • Een coöperatie is een rechtsvorm waarmee zelfstandige ondernemers door samen te werken meer kunnen bereiken. Door een collectief te vormen, kunnen ZZP’ers profiteren van diverse schaalvoordelen én eerder in aanmerking komen voor grotere opdrachten, die ze alleen niet kunnen uitvoeren. InLees verder

  • Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe deLees verder

  • 10 april 2015

    Coöperatie? Zes redenen

    Zes redenen waarom de coöperatie een geschikt model voor samenwerking is. Waarom zou je als ondernemer uit de creatieve industrie aankloppen bij de Kennis en Innovatiecoöperatie? Zes goede redenen.