Auteursarchief: admin

Op 25 oktober 2012 vond de eerste editie plaats van de Dag van de Coöperatie. Meer dan 400 ondernemers en adviseurs kwamen naar Utrecht voor een coöperatiedag met workshops, lezingen en vooral veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen.

Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid van Rabobank, en Martin van Rijn, CEO van PGGM, maakten van de gelegenheid gebruik door een virtuele ‘Kamer van Coöperatie‘.

Na het plenaire programma konden de aanwezigen zich laten inspireren door vier totaal van elkaar verschillende coöperaties: SchoongewoonZon op Nederland,Breda Duursaam en KIC.

Dr.ir. Otto Koppius presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken in cijfers’ dat gehouden werd onder de ruim 400 bezoekers van de Dag.

Op donderdag 25 oktober 2012 zal tijdens de eerste editie van de Dag van de Coöperatie KIC! van start gaan. De ‘Kennis en Innovatiecooperatie’ is vooral bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te faciliteren bij de de uitvoering van het innovatiecontract creatieve industrie (‘CLICK//’). Om deze samenwerking te vergemakkelijken ontwikkelde de Federatie Dutch Creative Industries een laagdrempelig en innovatief samenwerkingsmodel naar het voorbeeld van de coöperatie. Deze kennis- en innovatiecoöperatie (KIC!) regelt niet alleen de verhoudingen tussen de deelnemers maar ook het eigenaarschap van de ontwikkelde kennis en vervolgens zelfs de exploitatie daarvan.

De Dag van de Coöperatie heeft als doel de kracht van samenwerking en de coöperatie te benadrukken. De Dag van de Coöperatie vindt plaats in het auditorium van Rabobank Nederland, aan de Croeselaan 18 in Utrecht. Organisatie en initiatief: de Ondernemerscoöperatie, PGGM, Achmea en de Rabobank