Een coöperatie is toch voor melkveehouders?

Die associatie ligt voor de hand omdat veel boeren gebruik maken van deze samenwerkingsvorm. De oorsprong ligt in Engeland. Rochdale was in 1844 de eerste coöperatie van wevers. Het model wint sinds enige jaren wereldwijd aan populariteit en blijkt ook geschikt voor het ontwikkelen van (strategische) kennis. KIC! is de eerste zogenaamde ‘Nieuwe Generatie Cooperatie’. 2012 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Year of the Cooperitives’.