Hoe zit het met intellectueel eigendom?

Als er door of in opdracht van KIC! een vinding wordt gedaan en die vinding wordt vastgelegd als patent, model of merk dan is die vinding, patent, merk of model eigendom van KIC! en kan uitsluitend door KIC! te gelde worden gemaakt. De eventuele revenuen komen als ‘verlengstukwinst’ ten goede van de leden.