Wat doet het expertisecentrum?

Het expertisecentrum fungeert enerzijds als het collectieve geheugen van de (aangesloten) coöperaties en anderzijds. Het expertisecentrum volgt en verbetert het model.