Wat gebeurt er als een lid wil opzeggen?

De statuten voorzien daarin maar in het algemeen kan worden gesteld dat leden die willen uittreden zullen worden gecompenseerd voor het door hen geïnvesteerde kapitaal. Opzegging van het lidmaatschap door een kapitaallid kan alleen als dat lid zijn geplaatste certificaten overdraagt aan één of meer andere kapitaalleden of als de coöperatie zich bereid verklaart de geplaatste certificaten onder voorwaarden over te nemen (kopen).