Wat heb ik aan KIC?

KIC! biedt een laagdrempelige en goedkope oplossing voor het vaak voorkomende probleem van het organiseren en formaliseren van een gelijkwaardig samenwerkingsverband tussen partijen met verschillende rechtsvormen. In KIC! zijn privaat-, publiekrechtelijke organisaties en natuurlijke personen (als lid) gelijkwaardig.