De coöperatie en de fiscus

Als de coöperatie een onderneming drijft moet zij over de winst vennootschapsbelasting betalen. De leden betalen inkomstenbelasting over hun winstuitkering. Afdragen van dividendbelasting hoeft niet. De coöperatie u.a. biedt de mogelijkheid de zogenaamde verlengstukwinst aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over betaald wordt. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare winst (voor vennootschapsbelasting) afgetrokken. Bestuurders die werken bij een coöperatie met werknemerszelfbestuur en lid zijn van die coöperatie hebben een ´fictieve dienstbetrekking´. Zij vallen daarom onder de gewone loonheffingen.