Wat zijn de nadelen van een coöperatie?

Ja, die zijn er ook. Het opzetten van een coöperatie vergt tijd, veel vertrouwen en dus geld. Er moeten statuten worden opgemaakt. De oprichtingsakte moet door de notaris worden opgemaakt. De coöperatie moet worden ingeschreven in het Handelsregister en de coöperatie is verplicht jaarstukken op te stellen.