Wat is een coöperatie?

De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. Een coöperatie is een speciale vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Ze behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals inkoop of reclame. De coöperatie mag winst maken die mag worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn een aantal soorten coöperaties waaronder de:

1.         Consumentencoöperatie: de coöperatie koopt voor haar leden goederen of diensten in.

2.         Producten- of dienstencoöperatie: de leden zijn tevens werknemers van de coöperatie.

3.         Ondernemerscoöperatie: is een coöperatie waarbij alle leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) zelfstandig een bedrijf uitoefenen.

Ook overheden kunnen samenwerken in een coöperatie. KIC! is een ‘ondernemerscoöperatie’.