Wie is eigenaar van een coöperatie?

De leden zijn 100% elk voor eenzelfde deel eigenaar van de coöperatie.