Wie zijn de leden van coöperatie?

KIC! kent gewone en kapitaalleden. Gewone leden kunnen zijn coöperaties en andere partijen, zoals overheden en uitvoeringsorganisaties die een gelijkgericht doel nastreven of daar een direct of indirect belang bij hebben.