Samenwerking

Antwoord op vragen

Nieuws

  • Een coöperatie is een rechtsvorm waarmee zelfstandige ondernemers door samen te werken meer kunnen bereiken. Door een collectief te vormen, kunnen ZZP’ers profiteren van diverse schaalvoordelen én eerder in aanmerking komen voor grotere opdrachten, die ze alleen niet kunnen uitvoeren. In dit artikel gepubliceerd op de site van Rabobank lees je wanneer een coöperatie relevant kan zijn voorLees verder

  • Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld.

  • 10 april 2015

    Coöperatie? Zes redenen

    Zes redenen waarom de coöperatie een geschikt model voor samenwerking is. Waarom zou je als ondernemer uit de creatieve industrie aankloppen bij de Kennis en Innovatiecoöperatie? Zes goede redenen.