Home intro1

Exporteren, schaalvergroting, innoveren, kennisontwikkeling, pitchen…. Niemand kan het meer alleen. Dat weten zelfs grote bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Maar hoe organiseer je een samenwerking waarop je kunt vertrouwen? Wat je doel ook is, je krijgt te maken met zaken waarvoor je de kennis en kunde niet in huis hebt, ongeacht de omvang van je organisatie.

Daarom wil je, liefst op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met Nederlandse of buitenlandse partners.