KIC Community

Delen, leren, verbeteren.

Wederkerigheid ook. Want jouw ervaringen met KIC mogen niet onzichtbaar blijven. Kennis en ervaring van bestaande coöperaties moet ten goede kunnen komen aan andere leden. Daarom wil KIC je participant maken van haar continu uit te bouwen netwerk. Essentieel is dat jouw ervaringen van bestaande en nieuwe coöperaties worden uitgewisseld, geëvalueerd en worden gebruikt bij de verbetering van het KIC model.

Het doel van (de leden van) KIC is de KIC Community, een ‘Gouden Driehoek’ van bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Een continu lerend netwerk dat niet alleen gevoed, maar ook bestuurd wordt door de coöperaties die al lid zijn. Deelname kost € 750,- per jaar.

KIC Expertise Center

Nauw verbonden met de KIC Community is het KIC Expertise Center. Een pragmatische service die onze producten en diensten doorontwikkelt en de partijen binnen en buiten de creatieve indusstrie met raad en daad helpt bij het tot stand komen van coöperatieve samenwerkingsverbanden.