KIC Cooperatie

Alles draait om gelijkwaardigheid

KIC is daarvoor bedoeld. KIC helpt mensen en organisaties in de creatieve industrie te laten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Slim en effectief door in een gezamenlijke onderneming deel te nemen. De multinational is in KIC evenveel waard als de zelfstandige professional. Andere steekwoorden zijn: vertrouwen, snelheid en betaalbaarheid. Met je idee, plan, project en je contacten zelf bemoeit je coöperatie zich niet en zij is niet uit op deelneming. Wél biedt deelname in KIC je een zeer flexibele – op het model van de Nieuwe Generatie Coöperatie gebaseerde – samenwerkingsvorm. Want KIC is gefundeerd op de bewezen coöperatieve gedachte: de coöperatieve onderneming als verlengstuk van je bedrijf. Deze beproefde organisatievorm wordt (te) vaak over het hoofd gezien.

Lastige kwesties, bijvoorbeeld rond intellectueel eigendom, verschillende vormen van inbreng en in- en uittreden zijn met behulp van het door KIC ontwikkelde Nieuwe Generatie Coöperatie Model snel en effectief te regelen. En een groot deel van het regelwerk kan KIC voor je verzorgen.

Leden van de coöperatie KIC zijn coöperaties van ondernemingen in de creatieve industrie en andere partijen, zoals overheden en uitvoeringsorganisaties die een gelijkgericht doel nastreven of daar belang bij hebben. KIC initieert en faciliteert toegepast onderzoek op het gebied van de vormgeving en effectiviteit van coöperatieve samenwerkingsverbanden in de creatieve sector.