KIC Templates

Raamwerk voor succes

De naam KIC staat kort en krachtig voor Kennis & Innovatie Coöperatie. KIC is zelf een coöperatie en stelt haar kennis en ervaring op dit gebied voor iedereen beschikbaar. Zo is door KIC een set templates ontwikkeld die je goed van pas kan komen voordat je van start gaat. Die templates zijn gebaseerd op een succesvolle coöperatieve samenwerkingsvorm en kun je downloaden van onze site. Je kunt profiteren van modelstatuten, huishoudelijk reglement en contracten. Notarieel gevalideerd. Geheel gratis en ‘no strings attached’. Je kunt ermee doen en laten wat je wilt. Maar je kunt ook een beroep doen op KIC voor adviezen van experts, tips en adressen. Kortom, KIC biedt je een uniek raamwerk op maat dat je veel tijd bespaart en de kans op succes vergroot.

Wil je een coöperatief samenwerkingsverband formaliseren, dan kan KIC je doorverwijzen naar gespecialiseerde notariskantoren die de oprichting voor een uiterst schappelijke prijs verzorgen. Ook hier geldt: ‘no strings attached’.

Wat is een cooperatie?

“Een coöperatie is ondernemerschap op 2 niveaus” is het credo van KIC.
Een coöperatie brengt consumenten, burgers, ondernemers, professionals, bedrijven, instellingen en gemeenten bijeen. Leden hebben een gemeenschappelijk belang om samen in zaken te gaan. Zij richten een coöperatie op omdat zij daardoor hun doelen beter kunnen realiseren. In de coöperatie wordt waarde opgebouwd. Van, voor en door de leden. Kenmerken van de coöperatie zijn:

  1. een strategische focus op het belang van de leden;
  2. een lange termijn doel;
  3. een organisatiecultuur gericht op transparantie en vertrouwen;
  4. zeggenschap in de besluitvorming op basis van georganiseerd vertrouwen en gedisciplineerde toetsing;
  5. een hoge mate van participatie door de leden;
  6. eigendom en financiering primair door leden;
  7. niet de winst van het coöperatieve bedrijf is het oogmerk in de onderneming, maar de toegevoegde waarde voor de leden;
  8. mogelijkheid tot uitkering van winst aan leden;
  9. mogelijkheid tot beperking van aansprakelijkheid;
  10. de coöperatie is gericht op behoud van zelfstandigheid van de leden.