Maandelijks archief: november 2013

Snel, goedkoop en simpel samenwerken in de creatieve industrie

Vanaf vandaag kan de creatieve industrie beschikken over een samenwerkingsmodel dat volledig voldoet aan de wensen van deze snelgroeiende bedrijfstak. Snel, simpel en goedkoop zijn de kernbegrippen, vertrouwen en gelijkwaardigheid de sleutelwoorden. Die zijn allemaal ingebouwd in KIC. Een samenwerkingsmodel volgens nieuw recept, ontwikkeld naar voorbeeld van de beter bekende boeren- en banken coöperaties.

Dit kabinet benadrukt het belang van vraaggestuurd onderzoek, wil dat partijen in de zogenaamde gouden driehoek samenwerken en stelt een beloning in het vooruitzicht. In de praktijk blijkt de organisatie van deze samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven een vaak onneembare horde. Zeker als het kleine bedrijven of zelfstandigen betreft. Toch gaat er daardoor een behoorlijk innovatiepotentieel verloren. KIC biedt een uitkomst in de vorm van het cooperatiemodel.

Dit model blijkt uitermate geschikt om samenwerking te faciliteren, niet alleen tussen partijen van verschillende aard en omvang maar ook bij de ontwikkeling van strategische kennis. Dat beweert coöperatiehoogleraar Gert van Dijk. Van Dijk, tevens voorzitter van KIC bedacht een paar jaar geleden de ‘Nieuwe Generatie Coöperatie’. Dat model ligt ten grondslag aan de Kennis en Innovatiecooperatie voor de Creatieve Industrie. Want juist in die bedrijfstak ontbreekt het vaak aan tijd, middelen en geld om die even noodzakelijk als gebruikelijke samenwerking goed te organiseren.

Dat was ook de reden voor de stichtende leden, zoals Cultuur-Ondernemen, Nyenrode Business Universiteit, Center of Expertise Creatieve Industrie Hogeschool Utrecht, Designlink en Federatie Dutch Creative Industries om met tijd en geld bij te dragen in de ontwikkeling van deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Inmiddels zijn met behulp van het KIC Expertise Centre al een aantal coöperaties opgericht, waaronder ‘Founded by All’ in Eindhoven. Deze coöperaties kunnen lid worden, verplicht is dat niet, van de KIC Community om zo te profiteren van de kennis en ervaring van andere cooperaties. Behalve voor de ontwikkeling van kennis is het model geschikt voor bijvoorbeeld het organiseren van exportcombinaties. De modelstatuten worden overigens in het publieke domein gebracht en zijn voor iedereen te gebruiken, ook voor bedrijven buiten de creatieve industrie.