Gebiedonline: van idee naar coöperatie

20 januari 2016

Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld.

Gebiedonline is in 2012 ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Omdat ook buiten IJburg veel interesse in het gebruik van de website ontstond, is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt. Het eigenaarschap van het nieuwe platform is de de tweede helft van 2015 in coöperatie Gebiedonline ondergebracht. De leden van de coöperatie vertegenwoordigen uiteenlopende netwerken in verschillende steden in Nederland.

2016-01-20_220641

Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatieuitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen. Alle leden zien in lokaal georiënteerde stedelijke netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en democratische vernieuwing. Door samen te werken wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken samen waarde kunnen creëren met behulp van (en in) hun eigen online platform.

Op 20 januari vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een sessie plaats met een presentatie over de achtergrond en het functioneren van het platform en de praktische keuzes die bij het opzetten van de coöperatie zijn gemaakt. Vervolgens werd over de volgende drie onderwerpen van gedachten gewisseld

  • Het ontwerp en de techniek achter het platform
  • De voordelen van een coöperatie voor software-ontwikkeling
  • De afwegingen bij de inzet van een online platform in een buurt

2016-01-20_214816