Auteursarchief: admin

Een coöperatie is een rechtsvorm waarmee zelfstandige ondernemers door samen te werken meer kunnen bereiken. Door een collectief te vormen, kunnen ZZP’ers profiteren van diverse schaalvoordelen én eerder in aanmerking komen voor grotere opdrachten, die ze alleen niet kunnen uitvoeren. In dit artikel gepubliceerd op de site van Rabobank lees je wanneer een coöperatie relevant kan zijn voor ZZP’ers:

 

Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld. Lees verder

Gerbrand Bas, bestuursvoorzitter Yard9: ‘Yard9 is vier jaar geleden gestart door zes Nederlandse designbureaus, grote als kleine. We zochten een samenwerkingsmodel voor internationalisering, maar exporteren is normaal gesproken lastig voor een ondernemer uit de creatieve sector. Je hebt er geld voor nodig en veel tijd, alleen is het bijna niet te doen. Daarom hebben we het coöperatiemodel omarmd en zijn we onder de naam Yard9 in Turkije gestart. De coöperatie is op die markt het gezicht van de deelnemende bureaus, ze zijn individueel niet zichtbaar. Samen kunnen we met een imponerend portfolio opdrachten verwerven waar we alleen niet groot genoeg voor zijn. En vroeger waren we concurrenten, nu vertrouwen we elkaar en werken we samen in andere gelegenheidscombinaties, ook op andere markten.’

Ruud van Iwaarden, bestuurslid van Founded By All: ‘De voorloper van Founded By All werd aangevoerd door één persoon die eigenlijk zeven petten op had, dat was geen duurzame manier van samenwerken. Wij zijn daarom gaan zoeken naar een model waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en kwamen uit bij de coöperatie, want in die vorm moeten doelen gedragen worden door de leden. Het betekent dat ze zelf hun verantwoordelijk moeten nemen, in plaats van dat het steeds bij een ander wordt neergelegd. Ons doel is bijvoorbeeld dat we leden helpen een betere ondernemer te worden. Dat heeft geleid tot twee soorten leden: de startende ondernemer, die na drie jaar uit de coöperatie moet stappen, en de sterkere ondernemer, die als aanvullende plicht heeft om mentor te zijn.’

KIC presenteerde zich voor het eerst in het openbaar tijdens de Innovatie Estafette op 12 november in de RAI in Amsterdam. De meer dan 5.000 bezoekers konden vanaf het moment dat ze de trein of auto uitstapten letterlijk de graffitisporen naar de RAI volgen en spoorden tijdens de estafette interessante innovaties, pitches en workshops op. De stand van CLICKNL, een van dan 250 stands, was tevens het podium van KIC in haar nieuwe vorm.

Snel, goedkoop en simpel samenwerken in de creatieve industrie

Vanaf vandaag kan de creatieve industrie beschikken over een samenwerkingsmodel dat volledig voldoet aan de wensen van deze snelgroeiende bedrijfstak. Snel, simpel en goedkoop zijn de kernbegrippen, vertrouwen en gelijkwaardigheid de sleutelwoorden. Die zijn allemaal ingebouwd in KIC. Een samenwerkingsmodel volgens nieuw recept, ontwikkeld naar voorbeeld van de beter bekende boeren- en banken coöperaties.

Dit kabinet benadrukt het belang van vraaggestuurd onderzoek, wil dat partijen in de zogenaamde gouden driehoek samenwerken en stelt een beloning in het vooruitzicht. In de praktijk blijkt de organisatie van deze samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven een vaak onneembare horde. Zeker als het kleine bedrijven of zelfstandigen betreft. Toch gaat er daardoor een behoorlijk innovatiepotentieel verloren. KIC biedt een uitkomst in de vorm van het cooperatiemodel.

Dit model blijkt uitermate geschikt om samenwerking te faciliteren, niet alleen tussen partijen van verschillende aard en omvang maar ook bij de ontwikkeling van strategische kennis. Dat beweert coöperatiehoogleraar Gert van Dijk. Van Dijk, tevens voorzitter van KIC bedacht een paar jaar geleden de ‘Nieuwe Generatie Coöperatie’. Dat model ligt ten grondslag aan de Kennis en Innovatiecooperatie voor de Creatieve Industrie. Want juist in die bedrijfstak ontbreekt het vaak aan tijd, middelen en geld om die even noodzakelijk als gebruikelijke samenwerking goed te organiseren.

Dat was ook de reden voor de stichtende leden, zoals Cultuur-Ondernemen, Nyenrode Business Universiteit, Center of Expertise Creatieve Industrie Hogeschool Utrecht, Designlink en Federatie Dutch Creative Industries om met tijd en geld bij te dragen in de ontwikkeling van deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Inmiddels zijn met behulp van het KIC Expertise Centre al een aantal coöperaties opgericht, waaronder ‘Founded by All’ in Eindhoven. Deze coöperaties kunnen lid worden, verplicht is dat niet, van de KIC Community om zo te profiteren van de kennis en ervaring van andere cooperaties. Behalve voor de ontwikkeling van kennis is het model geschikt voor bijvoorbeeld het organiseren van exportcombinaties. De modelstatuten worden overigens in het publieke domein gebracht en zijn voor iedereen te gebruiken, ook voor bedrijven buiten de creatieve industrie.