De coöperatie als incubator

10 april 2015

Ruud van Iwaarden, bestuurslid van Founded By All: ‘De voorloper van Founded By All werd aangevoerd door één persoon die eigenlijk zeven petten op had, dat was geen duurzame manier van samenwerken. Wij zijn daarom gaan zoeken naar een model waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en kwamen uit bij de coöperatie, want in die vorm moeten doelen gedragen worden door de leden. Het betekent dat ze zelf hun verantwoordelijk moeten nemen, in plaats van dat het steeds bij een ander wordt neergelegd. Ons doel is bijvoorbeeld dat we leden helpen een betere ondernemer te worden. Dat heeft geleid tot twee soorten leden: de startende ondernemer, die na drie jaar uit de coöperatie moet stappen, en de sterkere ondernemer, die als aanvullende plicht heeft om mentor te zijn.’