Hoe wordt coöperatie opgericht?

Het oprichten van een coöperatie gaat bij notariële akte. Er zijn minimaal twee personen nodig om een coöperatie op te richten. De coöperatie moet worden ingeschreven in het Handelsregister. De coöperatie moet jaarstukken deponeren bij de Kamer van Koophandel. Er is geen maatschappelijk kapitaal nodig.