Waarom een cooperatie?

Het coöperatieve model is geschikt voor:

  • ondernemers (vooral kleinere ondernemingen en zzp-ers) die, omdat ze individueel te klein zijn, samen met andere ondernemers op basis van gelijkwaardigheid ‘waarde’ willen creëren maar hun eigen bedrijfsvoering ongemoeid willen laten.
  • ondernemers die samen met stakeholders zoals publiekrechtelijke organen (overheid) en onderzoeksinstellingen op basis van gelijkwaardigheid ‘waarde’ willen creëren omdat ze individueel niet over de benodigde kennis, macht of schaal beschikken.

Waarbij waarde staat voor unieke of gespecialiseerde kennis en/of materiële waarde, dus winst uit onderneming.