Wat gebeurt er als een bedrijf later wil toetreden?

De statuten voorzien daarin maar in het algemeen kan worden gesteld dat later toetredende leden het inmiddels geïnvesteerde kapitaal op de een of andere wijze moeten compenseren, of door de inbreng van geld of door gekapitaliseerde manuren of anderszins.