Wat zijn de voordelen van een coöperatie?

Dat zijn er acht: de coöperatieve rechtsvorm biedt maximale vrijheid bij de vormgeving van statuten en regelementen, de aansprakelijk van de leden kan worden beperkt of zelfs uitgesloten, toe- en uittreding zijn eenvoudig te regelen, de bevoegdheidsverdeling tussen leden, bestuur en toezichthouders vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, de leden zijn vrijgesteld van vennootschap- en dividendbelasting en de coöperatie heeft een prettige connotatie en sluit aan bij de ‘menselijke maat’ van het ‘sociaal ondernemen’.