Wat zijn kapitaalleden?

Kapitaalleden zijn rechtspersonen, die statutair als doelstelling hebben het beleggen, investeren of participeren in kapitaal van ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de doelen van coöperatie KIC! of natuurlijke personen die als kapitaallid wensen op te treden.