Wie bestuurt de coöperatie?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan. Elk lid heeft een gelijke stem. De belangrijkste taken van de Algemene Ledenvergadering zijn de benoeming van de bestuurder(s), het toelaten van nieuwe leden en het vaststellen van de begroting en jaarrekening. Ook kan de ledenvergadering regels en reglementen vaststellen en toestemming geven tot het doen van investeringen of grote verkopen. De bestuurder zit de ALV voor, vertegenwoordigt de coöperatie, is verantwoordelijke voor de leden- en financiële administratie en zit