Wie is aansprakelijk?

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als de coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn de leden voor een gelijk deel aansprakelijk. De aansprakelijkheid kan worden beperkt door de oprichting van een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) of uitgesloten via een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA).