Kick-off KIC! op de ‘Dag van de Coöperatie’

23 oktober 2012

Op donderdag 25 oktober 2012 zal tijdens de eerste editie van de Dag van de Coöperatie KIC! van start gaan. De ‘Kennis en Innovatiecooperatie’ is vooral bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te faciliteren bij de de uitvoering van het innovatiecontract creatieve industrie (‘CLICK//’). Om deze samenwerking te vergemakkelijken ontwikkelde de Federatie Dutch Creative Industries een laagdrempelig en innovatief samenwerkingsmodel naar het voorbeeld van de coöperatie. Deze kennis- en innovatiecoöperatie (KIC!) regelt niet alleen de verhoudingen tussen de deelnemers maar ook het eigenaarschap van de ontwikkelde kennis en vervolgens zelfs de exploitatie daarvan.

De Dag van de Coöperatie heeft als doel de kracht van samenwerking en de coöperatie te benadrukken. De Dag van de Coöperatie vindt plaats in het auditorium van Rabobank Nederland, aan de Croeselaan 18 in Utrecht. Organisatie en initiatief: de Ondernemerscoöperatie, PGGM, Achmea en de Rabobank