Categorie archief: Nieuws

Een coöperatie is een rechtsvorm waarmee zelfstandige ondernemers door samen te werken meer kunnen bereiken. Door een collectief te vormen, kunnen ZZP’ers profiteren van diverse schaalvoordelen én eerder in aanmerking komen voor grotere opdrachten, die ze alleen niet kunnen uitvoeren. In dit artikel gepubliceerd op de site van Rabobank lees je wanneer een coöperatie relevant kan zijn voor ZZP’ers:

 

Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld. Lees verder

Gerbrand Bas, bestuursvoorzitter Yard9: ‘Yard9 is vier jaar geleden gestart door zes Nederlandse designbureaus, grote als kleine. We zochten een samenwerkingsmodel voor internationalisering, maar exporteren is normaal gesproken lastig voor een ondernemer uit de creatieve sector. Je hebt er geld voor nodig en veel tijd, alleen is het bijna niet te doen. Daarom hebben we het coöperatiemodel omarmd en zijn we onder de naam Yard9 in Turkije gestart. De coöperatie is op die markt het gezicht van de deelnemende bureaus, ze zijn individueel niet zichtbaar. Samen kunnen we met een imponerend portfolio opdrachten verwerven waar we alleen niet groot genoeg voor zijn. En vroeger waren we concurrenten, nu vertrouwen we elkaar en werken we samen in andere gelegenheidscombinaties, ook op andere markten.’

Ruud van Iwaarden, bestuurslid van Founded By All: ‘De voorloper van Founded By All werd aangevoerd door één persoon die eigenlijk zeven petten op had, dat was geen duurzame manier van samenwerken. Wij zijn daarom gaan zoeken naar een model waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en kwamen uit bij de coöperatie, want in die vorm moeten doelen gedragen worden door de leden. Het betekent dat ze zelf hun verantwoordelijk moeten nemen, in plaats van dat het steeds bij een ander wordt neergelegd. Ons doel is bijvoorbeeld dat we leden helpen een betere ondernemer te worden. Dat heeft geleid tot twee soorten leden: de startende ondernemer, die na drie jaar uit de coöperatie moet stappen, en de sterkere ondernemer, die als aanvullende plicht heeft om mentor te zijn.’

KIC presenteerde zich voor het eerst in het openbaar tijdens de Innovatie Estafette op 12 november in de RAI in Amsterdam. De meer dan 5.000 bezoekers konden vanaf het moment dat ze de trein of auto uitstapten letterlijk de graffitisporen naar de RAI volgen en spoorden tijdens de estafette interessante innovaties, pitches en workshops op. De stand van CLICKNL, een van dan 250 stands, was tevens het podium van KIC in haar nieuwe vorm.

Op 25 oktober 2012 vond de eerste editie plaats van de Dag van de Coöperatie. Meer dan 400 ondernemers en adviseurs kwamen naar Utrecht voor een coöperatiedag met workshops, lezingen en vooral veel mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen.

Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid van Rabobank, en Martin van Rijn, CEO van PGGM, maakten van de gelegenheid gebruik door een virtuele ‘Kamer van Coöperatie‘.

Na het plenaire programma konden de aanwezigen zich laten inspireren door vier totaal van elkaar verschillende coöperaties: SchoongewoonZon op Nederland,Breda Duursaam en KIC.

Dr.ir. Otto Koppius presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerken in cijfers’ dat gehouden werd onder de ruim 400 bezoekers van de Dag.